Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka

PRO OCULO - Salon Optyczny
ul. GdaƄska 33, 85-005 Bydgoszcz
e-mail: salon@prooculo.pl tel. +48 (052) 345 46 36